Oppdag ditt Life Language ved å ta profilen her i dag:

Personlig profil

Din personlige profil: Denne profilen er unik og viser deg alle dine syv Life Languages i nedadgående rekkefølge.

Den beskriver hvordan du prosesserer innkommende og utgående kommunikasjon. F.eks noen tenker før de gjør noe, andre uttrykker følelsene sine mens andre igjen vil handle først. Ingenting er rett eller galt – det viser bare at vi er forskjellige!

Dette er bare ett av mange eksempler på hva du kan lære om deg selv. Det vil kunne vise
mye nyttig infdeg hvordan andre relaterer til deg. Din personlige profil er på ca 15 sider og
inneholder ormasjon og nøkler til en bedre kommunikasjon.

Full analyse er tilgjengelig for $49

 • Included In your Personal Profile - ALL Of Your Seven Life Languages


  • The % of the population that speak all seven of your Life Languages
  • All your Primary Intelligence Categories
  • Seven key characteristics of each of your Life Languages
  • Filter question
  • Need from others
  • Passion
  • Key Character Strengths
  • Essential quality to develop
  • Success habits
  • Language Score
  • Gap
  • Range

Professionell profil

Din profesjonelle profil: med denne profilen vil du få en enda grundigere
analyse av dine kommunikasjons preferanser.

Den inkluderer alt fra den Personlige profilen pluss mye mer nyttig informasjon og
kunnskap. Den er designet for dem som ønsker å øke forståelsen for seg selv og andre.

Den gir grundigere og dypere kunnskap om måten du lærer på, akseptnivå, intensitet, lederstil,
følsomhet for stress, egen kontroll osv. Den inneholder i tillegg 9-11 sider med informasjon, tips og nøkler som,
vil gjøre deg mer produktiv og gi deg større suksess i relasjoner.

Dette er tilgjengelig for kun $ 79.

 • Your Professional Profile - Everything as described in your Personal profile PLUS


  • Acceptance Level
  • Projective Level
  • Internal Control
  • Intrusion Level Your Leadership Style
  • Cultural Philosophy
  • Organisational Structure
  • Susceptibility to Stress
  • Learning Preferences
  • Example Professions
  • Communication Indicators
  • Interactive Style